Фурнитура в бронзе

Ручки

Климентина

Резидент 26

Задвижки

Венус

Резидент

Накладки, броненакладки

РБ33

ФБ21ш, ФБ21, ФБ31